Zespół

Nasz Zespół

Sebastian Grabski

Sebastian Grabski

Członek Zarządu, Opiekun metodyczny
Martyna Bolek

Martyna Bolek

Lektor języka angielskiego
Krystian Misiak

Krystian Misiak

Lektor i tłumacz języka angielskiego
Agnieszka Chmielecka

Agnieszka Chmielecka

Prezes Zarządu, Kierownik ds. Administracyjnych
Małgorzata Tym

Małgorzata Tym

Lektor języka niemieckiego

DANE REJESTROWE

SÓWKA Edukacja dla Biznesu Sp. z o.o. –
ul. Romanowska 55G/30, 91-174 Łódź

NIP: 947-200-04-43

Kapitał zakładowy: 10 000 zł
Wpis do KRS: 0000796688

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem sygn. akt. LD.XX

Telefon:
+48 608 554 850
+42 307 25 89

NASZE BIURA