fbpx

Polityka Prywatności

O polityce przetwarzania danych

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi. Poniżej masz możliwość zapoznania się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych SÓWKA N.J.O.”

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
 • w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania
  ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego na podstawie Twojego
  zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb
  i Twojego poziomu;
 • w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, firmy szkoleniowe. Wszyscy nasi podwykonawcy zobowiązani są Umową o przestrzeganie zasad zgodnych z ochroną powierzanych danych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Prawo otrzymania kopii swoich danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:
  • Twoje dane są nieprawidłowe
  • Nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
  • Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych
  lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do sprostowania swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
  Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
  Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
 • Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
  W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
  Masz prawo do:
  • otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
  • zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.